RISKIKARTOITUKSET

Vaarojen tunnistaminen on osa yrityksen riskienhallintaa. Yrityksen omaisuutta, henkilöstöä ja toiminnan jatkuvuutta uhkaavia tekijöitä voivat olla esimerkiksi tulipalot, vuotovahingot, rikollinen toiminta, hävikki, tietoturvariskit sekä erilaiset työssä sattuvat tapaturmat.

Riskikartoituksen tavoitteena on kokonaisvaltaisen näkemyksen muodostuminen asiakkaan liiketoimintaa ja ympäristöä vaarantavista tekijöistä, niiden vaikutusten vähentäminen ja sitä kautta asiakkaan turvallisen toiminnan jatkuvuuden ja taloudellisen menestymisen tukeminen.

Riskikartoituksen toteuttamiselle on useita eri vaihtoehtoja ja menetelmiä, joista sovitaan tapauskohtaisesti asiakkaan kanssa

Hyvä turvallisuustaso kertoo yleensä hyvin johdetusta yrityksestä. Riskien tunnistaminen ja arviointi riskikartoituksilla on alkupotku järjestelmälliselle riskienhallinnalle, joka on osa yrityksen päivittäistä toimintaa.© Ranvel Oy