PIIRIVARTIOINTI

Piirivartiointi on yleensä autopartiointina suoritettavaa valvontaa useissa asiakaskohteissa. Vartiokierroksilla ennaltaehkäistään kohteisiin kohdistuvia omaisuusvahinkoja sekä mahdollisia henkilöstöön kohdistuvia uhkia.

Piirivartija kiertää eri kohteissa tarkistaen mm. ovien lukitukset, valojen sammutukset sekä havannoi epäkohtia. Piirivartijan kierrokseen voidaan yhdistää esimerkiksi ovien aukaisut ja sulkemiset. Myös koneiden käynnistämiset/sammuttamiset ja yleinen palovartiointi kuuluvat piirivartijan työnkuvaan. Poikkeavista tapahtumista ja havainnoista raportoidaan kirjallisesti toimeksiantajalle.

Hälytystilanteessa vartija tulee paikalle suorittamaan tarvittavat toimenpiteet vahinkojen minimoimiseksi© Ranvel Oy